Bok Archive

The sweet spot av Christine Carter

The sweet spot: How to find your groove at home and work Christine Carter försöker på ett väldigt personligt sätt att beskriva sin syn på lycka och produktivitet i sin bok. I boken beskriver hon hur hon gör för att hinna med allting som hon vill göra och hinna med utan att försaka vad som är viktigt. Hit räknar hon tid för återhämtning, familj och fritid. …