Så gör du för att minnas saker bättre

Vi hamnar stundtals i det som kallas information overload i så mån att vi utsätts för en för stor mängd information. Vi läser saker i böcker, i tidningar, på nätet och i minnesanteckningar.  Vi får saker berättade för oss och vi berättar saker för andra. Vi samarbetar, samordnar oss och vi försöker att vara tydliga i vår kommunikation. Men ibland har vi ingen aning om var vi hörde någonting eller var vi läste någonting. Vi är inte ens säkra på om det är någonting vi har hört, läst eller fått berättat för oss. Om det låter bekant så är den här artikeln kanske någonting för dig.

Information overload och Overwhelm – vad är det?

Information overload handlar om att vi får så många intryck att vi tillslut inte kan sålla bland dem. De sköljer över oss och vi kan inte medvetet och kvalitativt sålla bland dem. Overwhelm är ytterligare ett steg i fel riktning då overwhelm verkligen handlar om att drunkna i information. Principiellt handlar det dock om samma sak. Vi har en begränsad förmåga att minnas saker och att ta in information. När vi försöker sträcka oss utöver denna gräns så slutar det, paradoxalt nog, med att all information som vi tillför gör att vi inte kan tillgodogöra oss någon information alls.

För förslag på hur du kan hantera din information overload/overwhelm så rekommenderar jag detta avsnitt av Tim Ferriss pod.

En läxa från David Allen

David Allen är kanske mest känd som mannan som myntade begreppet GTD som står för Getting Things Done. GTD är med andra ord ett slags förhållningssätt och en metod för att få saker gjorda. Även om jag har läst hans bok flera gånger och även om jag personligen har haft mycket nytta av hans bok så är inte tanken att sammanfatta den här. Men det finns en sak i relation till ämnet som vi kan lära oss av David. Han betonar vikten av att samla allting på ett och samma ställe. Skriver vi upp en del saker i datorn, andra på post-it lappar medan en del dokument ligger printade i väskan och andra ligger som elektroniska filer på en molntjänst så har vi bäddat för ett totalt kaos.

Vi behöver först och främst välja ett medium för vårt minne. Vi behöver en plats där vi kan samla all den information som vi kan behöva för att få saker gjorda. I mitt fall handlar det om att ha en anteckningsbok med mig när jag jobbar, går på möten, planerar och gör saker.

Så gör du för att minnas saker bättre

Så vad är poängen med att använda en anteckningsbok?

En stor nackdel, som jag också nämnt i en annan artikel här på bloggen, är att analoga anteckningar är svårare att söka i och efter. OneNote och Evernote är båda två verktyg som gör sökning efter ord, fraser eller numeriska kombinationer busenkelt.

Nackdelen som får mig att föredra ett anteckningsblock framför en laptop är att en laptop inte är hälften så flexibel att arbeta med som en anteckningsbok. Blocket har jag liggande bredvid mig när jag arbetar framför min dator och jag har det med mig när jag går på möten. Jag har blocket med på konferenser, kurser och andra tillfällen där det kan dyka upp ett behov av att anteckna någonting.

Anteckningsblockets styrka

Det som gör att jag föredrar blocket framför datorn är att blocket tillåter mig att märka upp informationen på ett sätt som passar mig men som är tillräckligt dynamiskt för att det ska vara svårt att göra någonting motsvarande på en dator.

Jag skriver ner vad jag gör på arbetet och på så sätt är mitt anteckningsblock en logg eller ett diarium. Jag skriver ner saker som jag läser vilket gör blocket till ställföreträdande hjärna. Jag skriver ner saker som jag vill kolla upp, göra senare, tänka på lite mer, utveckla eller som jag bara vill fånga innan tanken försvinner.

Jag har mina mötesanteckningar och anteckningar från kurser och andra event som handlar om att jag får information till mig.

Den stora styrkan handlar dock om att papper och penna tycks vara speciellt lämpade verktyg för oss när vi ska komma ihåg saker. Pam Mueller och David Oppenheimer har nämligen studerat hur sättet vi antecknar på påverkar vårt förmåga att minnas information [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Anteckningsblocket och pennan

Den som antecknar med papper och penna skriver i snitt 170 ord på samma tid som den som antecknar på sin dator skriver 320 ord. Det betyder att den som antecknar på sin dator får med sig nästan dubbelt så mycket information.

Laptop

Så gör du för att minnas saker bättreDet tycks paradoxalt nog vara möjligheten att ta mycket anteckningar som saken handlar om. Den som antecknar på datorn visar sig generellt ha en trendens att kopiera vad andra personer säger. De har dock lagt vår mest begränsade förmåga, fokus, på att fånga vad någon annan säger. De får ibland med sig andras information näst intill ordagrant. men till priset att de inte samtidigt kan förhålla sig till informationen. Den som antecknar på datorn har med andra ord svårare för att processa informationen som en effekt av att hen näst intill ordagrant kan kopiera någon.

Papper och penna

Så gör du för att minnas saker bättreDe studenter som istället antecknade med papper och penna fick med sig strax över 150 ord på samma tid. Man skulle kunna se det som att de fångade mindre information än studenterna som skrev av vad lärare sade under lektionerna. Men det visar sig att det handlar om hur de förhåller sig till detta faktum. De som antecknar för hand förhåller sig till informationen för att gallra mellan viktigt och oviktigt. De skriver också ner en individuell förståelse av ämnet vilket innebär att de processar informationen innan de fångar den.

Forskningsstudien

Studenter delades in i två grupper som skulle titta på ett antal så kallade TED Talks. Hälften fick anteckna med papper och penna och hälften fick anteckna med hjälp av sina datorer.

De utsattes sedan för några uppgifter med avsikt att störa deras minne i trettio minuter innan de fick svara på frågor om talen de studerat. När det gällde sakfrågor och faktafrågor så presterade båda grupperna likvärdigt på forskarnas test.

När det kom till frågor som handlade om sammanhang så presterade de som antecknat med papper och penna väsentligt bättre än de som antecknat på laptop.

Det var på frågor av typen -”På vilket sätt skiljer sig Japans och Sveriges förhållningssätt till jämställdhet i respektive samhälle?” som den stora skillnaden syntes. De som antecknade på datorn presterade sämre på dessa frågor.

Samma studie visade också att studenter som använde sina datorer för att anteckna på använde närmare 40 procent av sin tid på att använda applikationer som inte hade någon koppling till deras studier. De löper också högre risk att tappa tråden och göra andra saker än de tänkte göra. Dessutom var de också mindre tillfredsställda med sina studier.

För över från ett medium till ett annat

I en artikel om resultaten av att anteckna på sin dator föreslår författaren en alternativ metod. Han menar att studenter kan anteckna på dator först för att sedan skriva dem för hand. På så sätt menar han att man kan dra nytta av att den som antecknar på sin dator fångar mer information. Samtidigt så tvingas personen att processa och individualisera informationen när hen för över sina anteckningar till papper. [7]

Avslutning

Så gör du för att minnas saker bättrePersonligen håller jag på att experimentera med att arbeta åt det motsatta hållet. Jag är bekväm med mina anteckningar men det är svårt att förhålla sig till en växande mängd fulla anteckningsböcker. Om jag däremot för över viss information till ett elektroniskt medium så ökar chansen att jag enklare hittar den senare. Det kan handla om idéer jag vill utveckla, böcker jag vill läsa och ämnen jag vill förkovra mig i.

För mig har anteckningsboken blivit den samlade inbox som David Allen rekommenderar. Och det är utifrån min anteckningsbok som jag sedan sorterar informationen och lagrar den där den ska vara.

Hur gör du för att hålla koll på allting som du behöver ha ordning på? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och tips i kommentarsfältet.

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.