Monthly Archive: januari 2018

Behöver du mål eller system för 2018?

Det finns två dominerande perspektiv i debatten om hur vi når våra mål och lyckas med det vi föresätter oss att göra. Den ena skolan har mål i fokus. Vanligtvis är det just SMARTa mål som förespråkas. Den andra skolan handlar om att istället lägga fokus på system. Frågan är bara om det ena sättet är bättre än det andra eller om det till och med går …